CREOSO I DDODREFN XCEL

Mae Celfi Xcel yn ganolfan ailgylchu celfi nad yw’n bodoli i wneud elw. Rydym yn casglu, ailgylchu a gwerthi celfi a chyfarpar nwyddau gwyn ail law.

Mae holl elw Celfi Xcel yn mynd tuag at waith Prosiect Xcel. Fel rhan o Brosiect Xcel rydym yn rhoi celfi i ffwrdd am ddim i rai pobl leol sydd mewn argyfwng. I ddarganfod mwy am waith Prosiect Xcel ewch i:  

 

Gyda hyn mewn golwg, byddwn yn falch iawn o'ch croesawu i gyd yn ôl i'r Xcel Furniture and Community Shop ar ein diwrnod o ailagor, dydd Llun, Chwefror 1af 2021. Mae gennym oriau agor newydd a allai newid yn y dyfodol o ganlyniad i'r sefyllfa ansefydlog bresennol. Byddwn ar agor i'r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10am a 4pm. Ni fyddwn ar agor ar ddydd Sadwrn yn y dyfodol agos.

Oriau Agor

Dydd Llun:

Dydd Mawrth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

Dydd Gwener: 

Dydd Sadwrm:

Dydd Sul: 

10yb - 4yp

10yb - 4yp

10yb - 4yp

10yb - 4yp

10yb - 4yp

Ar gau

Ar gau

Ar gau bob dydd Sul a gwyliau banc.

Gwiriwch Facebook am unrhyw wybodaeth bellach.

  • Facebook Social Icon

Mae Dodrefen Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Furniture is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church