CREOSO I DDODREFN XCEL

Mae Celfi Xcel yn ganolfan ailgylchu celfi nad yw’n bodoli i wneud elw. Rydym yn casglu, ailgylchu a gwerthi celfi a chyfarpar nwyddau gwyn ail law.

Mae holl elw Celfi Xcel yn mynd tuag at waith Prosiect Xcel. Fel rhan o Brosiect Xcel rydym yn rhoi celfi i ffwrdd am ddim i rai pobl leol sydd mewn argyfwng. I ddarganfod mwy am waith Prosiect Xcel ewch i:  

 

Oriau Agor

Dydd Llun:

Dydd Mawrth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

Dydd Gwener: 

Dydd Sadwrm:

Dydd Sul: 

9yb - 4:30yp

9yb - 4:30yp

9yb - 4:30yp

9yb - 4:30yp

9yb - 4:30yp

10yb - 2yp

Ar gau

Ar gau bob dydd Sul a gwyliau banc.

Gwiriwch Facebook am unrhyw wybodaeth bellach.

  • Facebook Social Icon

Mae Dodrefen Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

CONTACT US ON: 01267225995

Xcel Furniture is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church