RHOI

Gallwch roi pob math o eitemau i’r ganolfan. Rydym yn derbyn eitemau mawr a bach.

Os ydych am roi, danfonwch e-bost atom gyda llun wedi ei atodi, a chewch wybod os gallwn ei dderbyn.

Gallwch ddod a’r eitem i’r ystafell arddangos yn ystod oriau agor, neu defnyddiwch ein gwasanaeth casglu

 

Gallwn gasglu eitemau mawr o gelfi, ac eitemau trydan yn RHAD AC AM DDIM.

Gallwn ond casglu eitemau sydd ar y llawr gwaelod neu’r llawr cyntaf,

I drefnu casgliad, ffoniwch yr ystafell arddangos ar:

ATGYWEIRIO

GWASANAETH CASGLU

Mae pob peth sy’n cael ei rhoi yn cael ei brofi’n syth wrth gyrraedd.

 

Rydym yn atgyweirio eitemau trydan ac yn glanhau ac adfer rhai eitemau eraill.

Ein nod yw sicrhau bod pob eitem sydd gennym mewn cyflwr ac o ansawdd da.

Cliciwch fan hyn am y termau a’r amodau llawn:

01267225995

Mae Dodrefen Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Furniture is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church