YR YSTAFELL 

ARDDANGOS

Dewch i edrych o gwmpas ein hystafell arddangos. Mae gennym ystod wych o eitemau mewn stoc. Mae eitemau da yn mynd yn gyflym, felly os ydych yn edrych am rywbeth yn benodol mae’n well cadw llygad cyson ar ein tudalen Facebook...

Cliciwch ar y ddolen i ddilyn ein tudalen!

DILYNWCH NI AR FACEBOOK

Facebook yw’r ffordd orau i gadw mewn cyswllt. Rydym yn diweddaru ein tudalen yn gyson gyda lluniau o’r stoc gyfredol.

Os dewch ar draws rhywbeth rydych yn ei hoffi ar ein tudalen, y peth gorau yw ffonio i sicrhau ei fod ar gael. Ffoniwch ni ar:

(Gallwn ond gadw a neilltuo eitem am 24 awr.)

01267225995

DOSBARTHU

Mae gan Gelfi Xcel wasanaeth dosbarthu. Am £10 neu fwy gallwn gludo a dosbarthu i bron bob cyfeiriad yn Sir Gar.

Cliciwch isod am y telerau a’r amodau llawn:

Mae Dodrefen Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

Xcel Furniture is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church