Mae Dodrefen Xcel yn rhan o Prosiect Xcel

Sefydlwyd Prosiect gan Eglwys Gymunedol Tywi.

CONTACT US ON: 01267225995

Xcel Furniture is part of the Xcel Project

The Xcel Project was founded by Towy Community Church

Mae gan Gelfi Xcel wasanaeth dosbarthu. Am £10 neu fwy gallwn gludo a dosbarthu i bron bob cyfeiriad yn Sir Gar.

Cliciwch isod am y telerau a’r amodau llawn:

DILYNWCH NI AR FACEBOOK

DOSBARTHU

YR YSTAFELL 

ARDDANGOS

Dewch i edrych o gwmpas ein hystafell arddangos. Mae gennym ystod wych o eitemau mewn stoc. Mae eitemau da yn mynd yn gyflym, felly os ydych yn edrych am rywbeth yn benodol mae’n well cadw llygad cyson ar ein tudalen Facebook...

Facebook yw’r ffordd orau i gadw mewn cyswllt. Rydym yn diweddaru ein tudalen yn gyson gyda lluniau o’r stoc gyfredol.

Os dewch ar draws rhywbeth rydych yn ei hoffi ar ein tudalen, y peth gorau yw ffonio i sicrhau ei fod ar gael. Ffoniwch ni ar:

(Gallwn ond gadw a neilltuo eitem am 24 awr.)

01267225995

Cliciwch ar y ddolen i ddilyn ein tudalen!