top of page
Top of screen

About use

Xcel Furniture is a **non-profit furniture recycling centre** located in Johnstown, Carmarthen, UK.

They collect, recycle, and sell second-hand furniture and white goods.

The proceeds from Xcel Furniture go towards the Xcel Project, which aims to help local people experiencing a crisis.

Xcel Furniture has a large showroom open to all, where you can find a wide variety of furniture items and electricals.

****************************************************************************

Ynglŷn â defnydd

Mae Xcel Furniture yn ganolfan ailgylchu dodrefn ** dielw sydd wedi'i lleoli yn Johnstown, Caerfyrddin, y DU.

Maent yn casglu, ailgylchu a gwerthu dodrefn ail-law a nwyddau gwyn.

Mae'r elw o Xcel Furniture yn mynd tuag at Brosiect Xcel, sy'n ceisio helpu pobl leol sy'n profi argyfwng.

Mae gan Xcel Furniture ystafell arddangos fawr sy'n agored i bawb, lle gallwch ddod o hyd i amrywiaeth eang o eitemau dodrefn a thrydanolion.

bottom of page