top of page

Have a look what our customers have done.

Why not come down to XCEL FURNITURE pick up a bargain and be creative. 

If you can send us photos before and after that will be great.

You might see your photos here on this page then you can tell your friends.

Anchor 1
Home Page

Edrychwch ar yr hyn y mae ein cwsmeriaid wedi'i wneud.

Beth am ddod i lawr i XCEL DODREFN codi bargen a bod yn greadigol.

Os gallwch anfon lluniau atom cyn ac ar ôl hynny bydd yn wych.

Efallai y gwelwch eich lluniau yma ar y dudalen hon yna gallwch ddweud wrth eich ffrindiau.

Sideboard
Rocking horse before
Rocking horse after
Dressing table before
Dressing table after
Trike before
Trike after
dining chair before and after
Coffee table before
Coffee table before
Coffee table after
Coffee table after
Dining chair before
Dining chair after
Tv unit before
Tv unit after
Dressing Table Before
Dressing Table after
bottom of page