top of page
Showroom

SHOWROOM 

Facebook is the best way to keep in touch with us. We are constantly updating our page with pictures of our current stock.

If you see something you like on our page, the best thing to do is to check the items' availability by ringing the showroom direct on:  01267 225995

Why not pop into the showroom to have browse. We have a great range of items in stock. Good items move quickly so if you are looking for something in particular it is best to keep up to date on our Facebook Page.

*********************************************

YSTAFELL ARDDANGOS

Facebook yw'r ffordd orau i gadw mewn cysylltiad â ni. Rydym yn diweddaru ein tudalen yn gyson gyda lluniau o'n stoc gyfredol.​

Os ydych chi'n gweld rhywbeth rydych chi'n ei hoffi ar ein tudalen, y peth gorau i'w wneud yw gwirio argaeledd yr eitemau trwy ffonio'r ystafell arddangos yn uniongyrchol ar: 01267 225995

Beth am alw i mewn i'r ystafell arddangos i gael pori. Mae gennym amrywiaeth eang o eitemau mewn stoc. Mae eitemau da yn symud yn gyflym felly os ydych chi'n chwilio am rywbeth yn benodol, mae'n well cael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein tudalen Facebook.

WE CAN DELIVER 

Xcel Furniture has its own delivery service. Delivery rates start from £15, and we can deliver to most Carmarthenshire addresses.

Please click on photo for full terms and conditions.


*******************************************


GALLWN DDARPARU

Mae gan Xcel Furniture ei wasanaeth dosbarthu ei hun. Mae'r cyfraddau dosbarthu yn dechrau o £15, a gallwn ddarparu i'r rhan fwyaf o gyfeiriadau Sir Gaerfyrddin.

Cliciwch ar y llun am delerau ac amodau llawn.

van.jpg
bottom of page